رمان بگذر از جانم ۲

رمان بگذر از جانم ۲

دانلود رمان بگذر از جانم ۲

 

عجیب ترین اتفاق دنیا عشقه! چون هر بار که گناهش رو می بخشی انگار از دست دادنش برات سخت تر میشه!
این یه قانون که داستان ما ازش پیروی می کنه…

 

 

نام رمان : رمان بگذر از جانم ۲

نویسنده : راضیه خیرآبادی

طراحی و صفحه آرایی : سایت رمانکده- maryam.s

تعداد صفحات : 620 صفحه

ژانر : عاشقانه

تاریخ : ……….

دانلود رمان بگذر از جانم ۲

قسمتی از رمان :

موهای بلند و خرمایی رنگم رو با حرکات موزون رو هوا به رقص در میاوردم و هم زمان با ریتم آهنگ بدنم رو تکونی
میدادم …

هر موقع می رقصیدم لبخند می نشست رو لب هام …!
رقص نورهایی که تو همه جای سالن به پرتاب شده بودن ، باعث می شد هر لحظه انرژیم بیشتر بشه و با موهام
بیشتر خودم رو به اوج لذت جوونی برسونم …

با تموم شدن آهنگ موهام از رو هوا ریخته شد روی شونه ها و صورتم … تن تن نفس میکشیدم …
خواستم از رو سن بیام پایین که دوتا دست نشست رو بازو هام !! کارن !!!! واقعا این کارن بود که دست های من رو
گرفت ! نفسم تو سینه برای چند لحظه گیر کرد …!

هم زمان با چسبیدن تنم به تنش یه آهنگ مخصوص رقص تانگو زده شد و با دست و جیغ بچه های تو سالن که
بیشتری ها دانشجوی یک دانشگاه بودیم، رفت به هوا !!!

 

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

دانلود رمان

قسمت دیگر از داستان

دانلود رمان بگذر از جانم ۲

 

من تنها دختری بودم که تونسته باهاش فقط یه رابطه دوستانه برقرار کنه و نخواد با عشق نزدیک بشه ! اما چرا با
این کارش قصد کرد دل منو بلرزونه ! چرا درک نمی کرد آنقدر جذابه که شاید من هم عاشقش بشم !!

این تغییر جو بینمون باعث شد گونه هام رنگ بندازه و نتونم دیگه با دست هاش تماس داشته باشم …! سعی می
کردم ازش فاصله بگیرم اما اون نمیزاشت !

انقدر برام سنگین بود این اتفاق که باعث شد وسط آهنگ هولش بدم و به صورت دو از پله ها فرار کنم و از بین
جمعیتِ زیادی که با صدا هاشون همراهیم می کردن بی خداحافظی به طرف خونه برم …

مامان در رو باز کرد برام و قدم زنون رفتم رو تاب نشستم …
هوا رو کشیدم به ریه هام و بازدمم رو با یه عالمه حس خوب دورم پخش کردم …

به کف دست هام نگاه کردم که چند دقیقه پیش موازی کف دست های کارن بود !! اما با یادآوری حرکت ناشیانم ،
زدم رو پیشونیم !

صدای مامان باعث شد که به طرف خونه حرکت کنم و از فکر کارن در بیام …

 

 

 

به درخواست نویسنده حذف شد

دانلود رمان بگذر از جانم ۲ با فرمت پی دی اف

 

 

 

منبع : سایت رمانکده

 

دانلود رمان بگذر از جانم جلد اول

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*