رمان عاشق یک روانی

2018-11-13 1

دانلود رمان عاشق یک روانی آوا به خاطر درسش که روانشناسی خونده ، مجبور میشه تویه ،تیمارستان مشغول بکار بشه . اون جا با یه بیمار به اسم شاهد آشنا میشه، آوا قصمون باید شاهد رو درمان کنه ، حالا ادامه مطلب