رمان ملت عشق

2018-11-23 1

رمان ملت عشق   این رمان شامل دو روایت هست که هر دو به صورت موازی باهم جلو میرن ، یکی از این داستان‌ها در سال ۲۰۰۸ در امریکا و دیگری در قرن هفتم در قونیه اتفاق می‌افتد.   نام ادامه مطلب