رمان مرکا

2020-01-11 0

دانلود رمان مرکا   روایت زندگی مُرکا، که معشوقش را به وصال دیگری می رساند و درست جایی که فکر می کرد همه چیز تمام شده، ورق سرنوشت او برمی گردد و.. .   نام رمان : رمان مرکا نویسنده ادامه مطلب