رمان عسل چشمهایت

2019-08-10 0

دانلود رمان عسل چشمهایت   می گویند پاییزفصل عاشقی است؛ راست هم می گویند. پاییز بود که نگاهت مثل چوب کبریت برتن قلبم کشیده شد وآتش عشقت دروجودم زبانه کشید. یادت هست؟ کنج پنجره جاخوش کرده بودی. سرخی غروب زود ادامه مطلب