دانلود رمان شیرینی اسیری

2018-11-02 1

رمان شیرینی اسیری  بدون حضور خدا جایی نرو به خیالت که به آبادی میرسی …؟ نه رفیق … چراغی که در سیاهی می درخشد چشم گرگ است … دوتا دوست که تنهان…خیلی تنها…یه روز سر از خانه ای که در اونجا ادامه مطلب