رمان دزد دل

2019-12-31 0

دانلود رمان دزد دل   راه گم کرده است؛ نمیداند کی آشناست کی بیگانه؟ ندارد کسی را که درد دلش را بگوید. غمش را پنهان در خنده ای پر دردش کرده؛ تا پیدا شود کسی که غمش را درک کند. ادامه مطلب