رمان دریا

رمان دریا

دانلود رمان دریا   دریا دختری که نامش و چشمانش همانند دریا آبی رنگ ، همانند دریا گاهی خروشان و گاهی آرام ، دختری که عاشق می شود و به خاطر شرطبندی پدرش تمام آرزوهاش به فنا می رود و مجبور به ازدواج می شود حال باید دید آیا زندگی رنگ خوشی نشان می دهد