رمان تهران بی تو

رمان تهران بی تو

دانلود رمان تهران بی تو   یکی به این مرد بفهماند که این دختر زجر می کشد ! ولی گوش او بدهکار نیست بی توجه به صدای دختر ، بی توجه به اشکهایش ، بی توجه به وجدان خودش ….   نام رمان : رمان تهران بی تو نویسنده : مهسا محمدی(مهیس) طراحی و صفحه