رمان تاریخ برلیان

2019-12-21 0

دانلود رمان تاریخ برلیان   پامو آروم توی آب دریا گذاشتم،بدنم از سردی آب سرد شد. چشمامو بستم و به این فکر کردم که اولین باریه که مامان و بابا اجازه دادند که یکم ازشون دور باشم،هیچ وقت نفهمیدم که ادامه مطلب