رمان افسون سبز

2018-11-16 1

رمان افسون سبز رمان درباره ی خانم دکتری است که در یک بیمارستان با شوهرش آشنا می‌شود و بعد از مدتی با او ازدواج می‌کند. خانم دکتر در افکار خود مرد رویاهایش را پیداکرده غافل از این که … .. ادامه مطلب