رمان بانوی عمارت

رمان بانوی عمارت

دانلود رمان بانوی عمارت   خدایا…! چه سخت است خواستن و نتوانستن، دویدن و نرسیدن، به دیروز فکر کردن و به فردا نرسیدن، دنبال زندگی گشتن و مرگ راپیدا کردن…؛ خدایا…! چه سخت است بغض در گلو گره خوردن و دم نزدن،…………   نام رمان : رمان بانوی عمارت نویسنده : مریم پیران طراحی و