دانلود رمان عاشقانه و جذاب

دانلود رمان عاشقانه و جذاب

دانلود رمان عاشقانه و جذاب عشقم نترس   بازی از جنس عشق و انتقامی از جنس حسادت و آمیخته با حسرتی عمیق و جان سوز. اتفاقاتی مرموز و هیجانی که قلب را از تپش می اندازد. خالفکاری مرموز و تشنه به خون در مقابل، سرگردی تیز هوش و سرشار از تجربه. کیست برنده این میدان