دانلود رمان سکوت

2018-10-27 0

رمان سکوت درباره دختری به نام غزل است که همراه خواهر کوچک تر خود زندگی سخت و مشقت باری را میگذراند…او با تمام مشقت و سختی میکوشد تا مورد حمله آسیب های جامعه خود نشود…   نام رمان : رمان ادامه مطلب