رمان سنگدل های دوست داشتنی

2018-12-09 1

دانلود رمان سنگدل های دوست داشتنی   گلی بعد از سالها یزدان رو پیدا می کنه ، یزدانی که خیلی بهش نزدیک بود ! ولی یه چیزهایی این وسط تغییر کرده و چیزهایی هنوز ثابتِ ! اما گلیِ ما بدجور ادامه مطلب