رمان تنهایی دالیا

2018-10-16 0

دانلود رمان تنهایی دالیا دخترى همانند من وتو، که با هزار امید و ارزو، دل به مردى می بندد وبه امید ساختن یك خانه، همراهش می شود اما انچه که انتظارش را می کشد.، ویرانه اى بیش نیست……..   نام ادامه مطلب