رمان ربه کا

2018-11-24 1

رمان ربه کا     دیشب خواب دیدم که به مندرلی برگشتم و در مقابل دروازه عمارت ایستاده ام ولی مثل این که من حق ورود به آنجا را نداشتم، زیرا نرده با قفل بسته شده بود…   نام رمان ادامه مطلب

رمان افسون سبز

2018-11-16 1

رمان افسون سبز رمان درباره ی خانم دکتری است که در یک بیمارستان با شوهرش آشنا می‌شود و بعد از مدتی با او ازدواج می‌کند. خانم دکتر در افکار خود مرد رویاهایش را پیداکرده غافل از این که … .. ادامه مطلب