رمان من عاشقم یا تو

2019-01-22 0

دانلود رمان من عاشقم یا تو   سوگل خبرنگاره و برای مصاحبه با مردی که این روزها سر و صدای زیادی کرده پذیرفته میشه . یک مصاحبه ی ساده شروعه یک داستان پرماجراست . سروش ، سوگل ، معین هر ادامه مطلب

رمان بانوی عمارت

2019-01-18 1

دانلود رمان بانوی عمارت   خدایا…! چه سخت است خواستن و نتوانستن، دویدن و نرسیدن، به دیروز فکر کردن و به فردا نرسیدن، دنبال زندگی گشتن و مرگ راپیدا کردن…؛ خدایا…! چه سخت است بغض در گلو گره خوردن و ادامه مطلب