رمان غرور شکستم در مقابل غرورت

رمان غرور شکستم در مقابل غرورت

دانلود رمان غرور شکستم در مقابل غرورت

الینا دختری با جسه ی خیلی ظریف و قدی کوتاه، که به خاطر شش ماهه بودنش و حمایت نشدنش از طرف پدر، خیلی کوچک مانده……

 

نام رمان : رمان غرور شکستم در مقابل غرورت

نویسنده : فرشاد لوزعی

طراحی و صفحه آرایی : سایت رمانکده

تعداد صفحات : 197 صفحه

ژانر : رمان عاشقانه

تاریخ : 1396/07/11

دانلود رمان غرور شکستم در مقابل غرورت

 

قسمتی از رمان :

همیشه ریما زودتر از من و ریحانه از خونه خارج می شد. ریما بیش از اندازه تو هر کاری هوله… ولی من هم بیش از
اندازه صبورو به قول ریحانه آهسته تشریف دارم. اگه ریما زنگ نزنه و هولم نکنه، همیشه باید از کالس و دانشگاه
عقب بمونم. تند به طرف کمد لباس سفید رنگم رفتم و لباس هام رو با شلوار سیاه ومانتوی سیاه، عوضش کردم.
جلوی آینه کنسول ایستادم و از کشوی اولی برس رو برداشتم تند تند موهام رو شونه زدم و باالی سرم دم اسبی
جمع کردم و بستمش.
کمی کرم ضد آفتاب با ریمل زدم، تا پف چشمام کمتر دیده بشن… ولی افاقه نکرد.

 

 

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

 

دانلود رمان

قسمت دیگر از داستان

رمان غرور شکستم در مقابل غرورت

 

خواستم حرفی بزنم که انگشت اشاره اش رو جلوم تکون داد و غرید: ببین دختر جون دست از سرم…
فرست ادامه حرف هاش رو ندادم و با خشم انگشتش رو گرفتم و آوردم پایین و با صدای نسبتا بلندی گفتم: تو گوش
کن. اصال از تهدیدات واهمهای ندارم. تو بودی که من رو گروگان گرفتی…. بدون دونستن حقیقت. درسته خودم هم
مقصر بودم. ولی دوازده روز از درس و دانشگاه عقب افتادم… به خاطر اشتباه تو. باید این غرور کاذب رو بزاری کنار و
واقعیت رو بشنوی، وگرنه باید سر به نیستم کنی تا دست از سرت بردارم.
داشتم از خشم می لرزیدم و اصال یادم نبود هنوز انگشتش تو دستمه. با کشیده شدن دستش دستپاچه دستی به
شالم کشیدم گفتم: نه خودت رو اذیت کن نه من رو… بزار حرف هام رو بزنم و برم. دیگه هیچ وقت نخواهیم دید.

 

 

دانلود رمان غرور شکستم در مقابل غرورت       با فرمت پی دی اف

 

 

منبع : سایت رمانکده

 

دانلود رمان طعم تلخ تنهایی

رمان طعم تلخ تنهایی

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. رمان آسمان آبی دلم - دانلود رمان های مختلف از سایت رمان خوان ها

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*