رمان عشق و خیانت

رمان عشق و خیانت

دانلود رمان عشق و خیانت

با هم ازدواج میکنندهمانندهمه ی زوج ها،ولی این ازدواج ،این زندگی فرق دارد،این عاشقانه هافرق دارد …این زندگی بوی انتقام دارد،انتقام ازیک کینه قدیمی….

 

نام رمان : رمان عشق و خیانت

نویسنده : فاطمه جویاییان نویسنده سایت رمانکده

طراحی و صفحه آرایی : سایت رمانکده

تعداد صفحات : 244 صفحه

ژانر : رمان عاشقانه

تاریخ : 1396

دانلود رمان عشق و خیانت

قسمتی از رمان :

کیانوش رفت و من تنها موندم سرگردون و ترسیده از پشت میز بلندشدم خواستم از جلوی تلویزیون ردبشم که چشمم افتاد به تلویزیون خواستم بشینم و

تی وی ببینم ولی ترسیدم،عصبانی شانه ای بالا انداختم و از پله رفتم بالا ، نگاهم افتاد به اتاق اول،نمیدونم کنجکاوی یایه حس جذبه که منو وادار میکرد

باز در اون اتاقو باز کنم ولی تا حتی تصورشم منو میترسونه چه برسه باز با صحنه دیشب مواجه بشم. از کنار در عبور کردم و رفتم تو اتاق کیانوش روی تخت

نشستم دستامو گذاشتم روی پاهام ،سرمو گذاشتم روی دستام ،چشمامو بستم تا بهتر فکر کنم.

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

دانلود رمان

قسمت دیگر از داستان

رمان عشق و خیانت

با اون سرعت بالا مثل یک جت ، وقتی به خودم اومدم جلوی در بزرگ خونه بودم،کلافه از ماشین پیاده شدم.درختهای بلند کاج ، کنار خیابان با وزش باد شدید از این طرف به آن طرف میرفتن درست مثل موهای مشکی و جوگندمی من که پریشون روی پیشانی من ریخته بودند.

همه ی خیابان تاریک و خلوت بود قدم زنان،دستانمو فرو کردم در جیب شلوار مشکیم، میرفتم مقصدم نمیدانستم کجاست فقط همینجور راه میرفتم سردرگم و کلافه بودم،چند قطره باران روی صورتم خورد اینقدر داغ بودم

که خودم حس کردم قطره های باران روی صورتم صدای جیزی دادن و بخار شدن ، چشمهامو بستم و اون شب دومی که نفس از خونه فرار کرد یادم اومد

وسط همین خیابون با دستام چقدر کتکش زدم ، وای بر من ،وای بر من ،وای بر من ،من چیکارکردم؟ ، سرمو تکون میدادم و بیشتر از خودم متنفر میشدم، کاش بی بی خانم برای انتقام از زن قبلی بابابزرگم منونفس ،وارد این داستان یا شاید بهتر بگم بازی کثیف نمیکرد….

 

دانلود رمان عشق و خیانت       با فرمت پی دی اف

 

منبع : سایت رمانکده

 

دانلود رمان سفر به دیار عشق

رمان سفر به دیار عشق

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*