رمان عشق من تنهام نذار

رمان عشق من تنهام نذار

دانلود رمان عشق من تنهام نذار

 

برو غذا مرد علاقتو پختم اخجججججون من عاشق قورمه سبزیم رفتم تو اتاقم جلوی ا ینه وایسادم عادت دارم همین که از
دانشگاه میام یه نگاه به خودم تو ایینه میندازم به خودم نگاه کردم قدم به نظر خودم خوبه 170 موهای خرمایی که تا پشت کمرم
میرسه
صورت گندمی چشمهای کامملا درشت که سبز-عسلی اند لب های صورتی و گوشتی دماغی که به صورتم خیلی میاد سال دومه
دانشگاه ام

 

نام رمان : رمان عشق من تنهام نذار

نویسنده : الهه رضایی

طراحی و صفحه آرایی : سایت رمانکده – mahsaalef

تعداد صفحات : 155 صفحه

ژانر : رمان عاشقانه

تاریخ : ……….

دانلود رمان عشق من تنهام نذار

 

قسمتی از رمان :

تو اینه به خدم نگاه کردم لباسم قرمز مشکی بود که تا زانوم دکلته بود که رو سینش سنگ کاری های قشنگی داشت و یه پاپیونم
پشتش داشت به رنگ مشکی ارایشم یه کرم بود یه سایه مشکی

–قرمز با یه رژقرمزززززز از بچگی از رژقرمزخوشم میومد یه ریمل بارژگونه قرمز با یه خط چشم محو ارایشمو تکمیل کرد خیلی خوشم میومد

یه جفت کفشه مشکیه پاشنه 12 سانتی هم پوشیدم با یه کیفه قهوه ای که بارنگ مانتو میومد موهامو بابیلیس کرده بودمو دورم ریخته بودم که به نظر خودم

عالی بودم مانتومو پوشیدم و رفتم پایین مامان همین که دیدم یچیزی زیرلب گفتو فوت کرد به …………..

 

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

دانلود رمان

قسمت دیگر از داستان

دانلود رمان عشق من تنهام نذار

 

به احترا مشون بلند شدیم که رادوین و رادسین اومدن اول با بابا بعددبا مامان احوال پرسی کرد بعد بامن بعدم دست النا رو گرفتو
گونشو ب*و* سید و بردش
این داداشه که داشت منو میخورد با مامان و بابا احوال پرسی کرد اومد طرفه من تو به قدمیم ایساد لبخند چندش اوری زد گفت
سلام عزیزم منم در مقابل اخم کردمو گفتم:اولا علیک دوما من عزیز شما نیستم
اومد جلو طوری که با سینم برخورد کرد ارم طوری که مامان بابا نشنون گفت
حالا نیستی اما به زودی می شی عزیزم
یه پوزخند زدمو گفتم شتر در خواب بیند پنبه دانه خندید و گفت:تیکه انداختناتم خوشگله جیگر…….

 

 

 

 

 

 

دانلود رمان عشق من تنهام نذار با فرمت پی دی اف

 

 

 

منبع : سایت رمانکده

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*