رمان عشق من بمان

رمان عشق من بمان

دانلود رمان عشق من بمان

 

سارا که دختر آزاد و بی قید و باریه برای فرار از خواستگارش از روی جهالت و شیطنت هاش وارد یه عشق و علاقه ی ناخوسته میشه و در این راه با سختی های زیادی مواجه میشه از قبیله باند قاچاق مواد و اسلحه….

 

نام رمان : رمان عشق من بمان

نویسنده : نادیا عثمانی

طراحی و صفحه آرایی : سایت رمانکده

تعداد صفحات : 154 صفحه

ژانر : رمان عاشقانه

تاریخ : …….

دانلود رمان عشق من بمان

 

قسمتی از رمان :

 

تا این جا احساس می کردم هر لحظه ممکن بود قلبم بایسته، به آرومی لقمه ای در دهنم گذاشتم و زیر چشمی همه
رو از نظر گذروندم همگی عادی مشغول خوردن غذاشون بودند انگار فقط من بودم که درون التهاب می سوختم
داروین باز لبخند دلنشینی روی لب هاش نشوند و کمی از نوشابه اش رو خورد و جواب داد:
– فعال بماند دختره کیه؟ به موقع اش می فهمید.
نفس راحتی کشیدم ای خدا داشتم قبض روح می شدم اعتراف می کنم تا حاال این قدر از داروین خوشم نیومده بود
بابت این کارش دلم می خواست بپرم و بوسش کنم خخخ
البته اون آدم بدی نبود اما چه کار کنم دلم با اون نبود؟ و نمی تونستم دوستش داشته باشم.
بعد از شام باز جمع جوون ها از بزرگ ترها جدا بود با این فرصتی که بدست آوردم جا داشت از داروین از این که
اسمی از من نبرده بود تشکر کنم.

 

 

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

 

دانلود رمان

قسمت دیگر از داستان

رمان عشق من بمان

 

چه قدر زود زمان گذشت و ساعت از نیم شب هم گذشته بود کم کم مهمون ها خدافظی کردند و رفتند پدر و مادرم
هم قبل از من راهی خونه شدند چون با ماشین خودم اومده بودم باهاشون همراه نشدم از پدر، مادر و خواهرهای
مغرور راشا خدافظی کردم و سمت ماشینم رفتم.
راشا دنبالم اومد و مقابلم ایستاد. لبخندی روی لباش نقش بست و گفت:
– از این که امشب تو مهمونی حضور داشتی ازت متشکرم سارا.
خندیدم و گفتم

 

 

 

دانلود رمان عشق من بمان       با فرمت پی دی اف

 

 

منبع : سایت رمانکده

 

دانلود رمان در حسرت دیدار تو آواره ام

رمان در حسرت دیدار تو آواره ام

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. رمان اشک نقره ای - دانلود رمان های عاشقانه از سایت بزرگ رمان خوان ها

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*