رمان عاشقانه نوای قلب ماه راز

رمان عاشقانه نوای قلب ماه راز

دانلود رمان عاشقانه نوای قلب ماه راز

 

این روزها که ما تنهاییم و دلمون می‌خواد یکی باشه که وصله تنمون و از خودمون باشه رو پیدا نمی‌کنیم چه بسا که سخت میشه پیدا کرد تا تکیه‌گاهی پیدا کنی که سرت و بذاری رو شونه‌اش و مظلومانه گریه کنی.
بگذار بگویند دلی است که محتاج دلدار است. دلدار دلی وصله به دل میثم و حسرت است.

 

 

نام رمان : رمان عاشقانه نوای قلب ماه راز

نویسنده : شکیبا پشتیبان

طراحی و صفحه آرایی : سایت رمانکده

تعداد صفحات : 273 صفحه

ژانر : عاشقانه

تاریخ : ……….

دانلود رمان عاشقانه نوای قلب ماه راز

قسمتی از رمان :

لازم نکرده. باید ادب بشه و یاد بگیره دست رو دختر بلند نکنه. غذات و بخور.
سپس همگی غذا خوردند و بعد از شام، حسرت تشکر کرد و به اتاقش رفت. مادر پس از شستن ظرفها برای پدر
چای گذاشت.
حسرت همان لحظه روی تخت ولو شد و از خستگی چشمانش را بست و خوابش برد.
ماهان در اتاقش را باز کرد و سمت اتاق حسرت رفت و تقهای به در زد. وقتی جوابی نشنید در را باز کرد و حسرت را
خواب دید برق اتاق او را خاموش کرد و کنار او نشست و دست کبود او را در دست گرفت و بوسید که حسرت بیدار
شد. ماهان آهسته گفت:
– بیدار شدی؟
حسرت چپ چپی نگاهش کرد و سپس به سمت چپ به پهلو خوابید. ماهان هم کنارش دراز کشید و او را در آغوش
گرفت و گفت:

 

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

دانلود رمان

قسمت دیگر از داستان

دانلود رمان عاشقانه نوای قلب ماه راز

 

چند وقتی گذشته بود و زندگی طبق روال عادی میگذشت، حسرت که از کار خود راضی و خشنود بود، پدر و مادری
که همیشه حسرت این را میخوردند که با آرزوی دختر داشتن به گور خواهند رفت، حالا دختری داشتند که
عاشقانه دوستش داشتند. هر چند ناخونده! ولی، او را بیشتر از فرزند واقعی دوست داشتند، و ماهانی که این روزها
شکست بدی خورده بود و سعی در فراموشی داشت، اویی که در طی این مدت رنگ غیرتهایش، به تنها خواهرش
بیشتر شده بود و در این میان پرستارانی که چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ شهرتِ ماهان، دلباخته او شده بودند.
ماهان میدید و میفهمید و جواب دلباختگان، نگاه سرد و بیروحِ ماهان بود که نصیبشان میشد و دیگر هیچ!

 

 

 

 

دانلود رمان عاشقانه نوای قلب ماه راز با فرمت پی دی اف

 

 

 

منبع : سایت رمانکده

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*