رمان عاشقانه مهمان زندگی

رمان عاشقانه مهمان زندگی

دانلود رمان عاشقانه مهمان زندگی

 

در کوچه پس کوچه های محله احساس
به دنبال ردی از ترنم شعرتو!
پا برهنه بر روی شنهای داغ غرور
برای یافتن شکوفه ای ازباغ عشقت
قاصدکهای امید را یک به یک پر دادم….

 

نام رمان : رمان عاشقانه مهمان زندگی

نویسنده : فرشته ملک زاده

طراحی و صفحه آرایی : سایت رمانکده

تعداد صفحات : 1905 صفحه

ژانر : رمان عاشقانه

تاریخ : ……….

دانلود رمان عاشقانه مهمان زندگی

قسمتی از رمان :

می دونم هر کی باهاش کلاس گرفته یا وسط ترم حذف شده یا اصلا نتونسته پاس کنه . ولی تو که میدونی بعد از جریان
ارجمند ، دیگه دلم نمی خواد باهاش کلاس بگیرم ، یه جورایی ازش خجالت می کشم ، مخصوصا من کلاسهایی که استاد خیلی
سخت میگیره رو دوس دارم
– ولی سختگیریهای دکتر مشایخ ممکنه به ضررت تموم بشه

 

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

دانلود رمان

قسمت دیگر از داستان

رمان عاشقانه مهمان زندگی

 

وبرای پذیرایی به آشپزخانه رفت )کاش برای فرار از دست کنجکاویهای مهری میتوانست تمام شب اینجا بماند (وبا لیوانهای خنک
شربت برگشت
وقتی خانواده اش رسیدند، انگار جانی تازه گرفته بود به طرفشان رفت وگرم ومهربان ، پدر ومادرش را در اغوش گرفت انگار
سالهاست که از آنها دور بوده یاد نداشت که حتی یک شب هم از آنها جدا بوده باشد
پدرش او را محکم در اغوش گرفته بود و میفشرد. ساغر در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود او را در بغل گرفت و بوسید
.با اینکه خودش و ساغر هیچ وقت با هم آبشان در یک جوب نمی رفت ولی تحمل یک لحظه دوریش را نداشت .احساس میکرد
چقدر دلتنگش بوده اما روح و روان خسته اش به او اجازه فکر کردن به خانواده اش را نمیداد .
آرمین با تعجب به این صحنه مینگریست هنوز برایش وابستگی سایه به خانواده اش قابل درك نبود ،حاج علی با لبخند رو به
آرمین گفت:

 

– ما در این بیست ویکسا ل حتی یه روز هم از سایه جدا نبودیم امروزروزسختی برا هممون بود

مهری با لبخندی گفت:
– روزهای اول سخته اما به مرورکم کم عادت میکنید
ناهید درحالی که اشکهایش را پاك میکرد گفت:
– با اینکه یکی از سخت ترین روزهای عمرم بود ولی با فکر خوشبختی سایه دلشاد بودم
سایه لبخند تلخی زد و برای اینکه مادرش متوجه ناراحتی اش نشود به بهانه پذیرایی سریع وارد آشپزخانه شد.آرمین هم به
دنبالش رفت وگفت:

 

 

 

 

 

دانلود رمان عاشقانه مهمان زندگی با فرمت پی دی اف

 

 

 

منبع : سایت رمانکده

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*