رمان سیگار قلبی

رمان سیگار قلبی

دانلود رمان سیگار قلبی

 

ارکیده ۱۸ سالشه و زندگی آرومی داره؛ اما در شب تولدش اتفاق غیرمنتظرهای، سرنوشت خودش و
اطرافیانش رو عوض میکنه؛ اتفاقی که باعث مرگ خیلیها میشه و خیلیها تاوان پس میدن، اتفاقی که باعث
خیلی مشکلات میشه و همه رو وارد راه جدیدی میکنه که حتی خوابش رو هم نمیدیدن. از میان تمام تباهیها،
عشقی ناب و تازه جوونهزده، زندگی ارکیده رو درگیر میکنه.

 

نام رمان : رمان سیگار قلبی

نویسنده : shaghayegh.b

ناظر رمان:|یاس| yAs

ویراستاران: @* Bina*

طراحی و صفحه آرایی : سایت رمانکده

تعداد صفحات : 795 صفحه

ژانر : رمان عاشقانه

تاریخ : ……….

دانلود رمان سیگار قلبی

قسمتی از رمان :

کاشکی اون روزی که رفته بودم محل کار مقتول، این دختره رو میشناختم.
– فکر کردی چیزی بهت میگفت؟ فراز سهروزه داره باهاش کلنجار میره. همش دختره فقط یه حرف رو تکرار
». من چیز به درد بخوری ندارم که بهتون بگم « : میکنه
– ظاهرا باید خودم برم سر وقتش؛ مخصوصا الان که مدرکی به اون مهمی داره که نریمان برای بهدست آوردنش
اینقدر داره تلاش میکنه.
فرهاد همونطورکه داشت با کتاب روی میز ورمیرفت، گفت:
– به نظرت کی پشت همهی این ماجراهاست؟
– تا دیروز فکر میکردم نریمان باشه؛ اما الان واقعا نمیدونم! همه مشکوک میزنن. حتی با دعوای دیروز متوجه
شدم که اصلا ممکن نیست که نریمان قاتل باشه.

 

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

دانلود رمان

قسمت دیگر از داستان

دانلود رمان سیگار قلبی

 

هراس داشتیم و همش امیدوار بودیم نرسه. ماهی که تا پارسال برامون مثل همهی ماهها بود؛ حتی بهتر. اما الان واقعاً
عوض شده بود؛ چون ۱۸ اسفند تولد آتوسا بود. مامان من همینجوری هم اگه به زور من و آرمان نمیرفت دوباره
سراغ نوازندگیِ سنتور و کلاس و شاگرداش، الان از شدت افسردگی مرده بود. مطمئن بودم از اول اسفند اشک و
گریه رو شروع میکنه تا خود سال تحویل.
ویبرهی گوشیِ دومم در اومد و نگاهی بهش انداختم. دیدم شیواست.
– الو، سلام!
– سلام مادمازل شیمیدان خودم؛ خوبی؟
خندیدم و گفتم:
– سلام به حسابدار مملکت؛ خوبم، تو خوبی؟

خوبم ممنون! چه خبر؟ چیکار میکنی؟
– هیچی. از دانشگاه اومدم و طبق معمول تنهام و دارم قهوه میخورم.
– برای عصر برنامهای داری؟

 

 

 

 

 

 

دانلود رمان سیگار قلبی با فرمت پی دی اف

 

 

 

منبع : سایت رمانکده

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*