رمان سنگدل های دوست داشتنی

رمان سنگدل های دوست داشتنی

دانلود رمان سنگدل های دوست داشتنی

 

گلی بعد از سالها یزدان رو پیدا می کنه ، یزدانی که خیلی بهش نزدیک بود ! ولی یه چیزهایی این وسط تغییر کرده و چیزهایی هنوز ثابتِ ! اما گلیِ ما بدجور دلش شکسته . .بدجور رنج کشیده . . . با دیدن یزدان داغش تازه میشه . . . تصمیم گلی چیه ؟ می خواد چی کار کنه با یزدان ؟ سرنوشت چه بازی ای براشون تدارک دیده ؟

 

نام رمان : رمان سنگدل های دوست داشتنی

نویسنده : معصومه آبی

طراحی و صفحه آرایی : سایت رمانکده

تعداد صفحات : 2078 صفحه

ژانر : رمان عاشقانه

تاریخ : دی ماه 1393

دانلود رمان سنگدل های دوست داشتنی

 

قسمتی از رمان :

 

دست زیر چانه ام زد و بوسه ای به شقیقه ام ؛ صدایش می لرزید :
– از همون روزی که گفتی عاشق شدی ، از همون هفت سال پیش تا الان رازدارت بودم . .
نبودم ؟
دستش را به روی قلبش کوبید :
– از همون روز هر چی درد داشتی ریختم این تو . . . یادته مامان بیمارستان بود ؟ یادته تا
صبح زیر بارون موندی ؟ یادته تب کردی ؟ یادته دارا بهت آمپول زد ؟ یادته تا صبح موندم بالا
سرت ؟ یادته دستمال گذاشتم رو پیشونیت . . یادته هی یزدان رو صدا می زدی ؟ آره عزیز دلم ؟
طاقت نمیارم باز اونطوری پریشون ببینمت . . بمیرم برات . . نکن اینطوری با من . . با خودت !

ساکت بودم . . در تمام مدتی که با صدایی پر از درد سخن می گفت من لب بسته و به
تپش های نامنظم قلبش گوش سپرده بودم . . .
دست هایش صورتم را نوازش کرد :
– خواهری . . حرف بزن . . . یه چیزی بگو . .
با صدایی غریب از صدای خودم گفتم :

 

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

 

دانلود رمان

قسمت دیگر از داستان

رمان سنگدل های دوست داشتنی

 

و صورت برابر صورتش نگه داشتم . . چشم باز کرد . . . نگاهش همان قدر تیره بود که
اولین بار ، وقتی صبح میان آغوشش چشم باز کردم متوجه اش شدم . . همان روز که دستش را
می کشید بر روی بازوی برهنه ام . . چه قدر آن روز سیاهی چشمانش برایم عجیب بود !
مردمک هایش را پایین کشید . . بر روی لب هایم مکث کرد و نجوا کرد :
– خیلی چیزا . . خیلی !
نگاه دوخت به ریشه های موهایم ، روی پیشانی ام :
– دلم می خواد چنگ بزنم به موهات . . .
لبش به لبخندی مزین شد پر از حسرت ، نگاه به گوشم کرد :
– لاله ی گوشت رو بگیرم و بکشم . . جیغت درآد . . بعد ببوسمش . . مثه گربه لوس کنی
خودت رو . .

 

 

 

دانلود رمان سنگدل های دوست داشتنی       با فرمت پی دی اف

 

 

منبع : سایت رمانکده

 

دانلود رمان الفبای دوست داشتن

رمان الفبای دوست داشتن

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. رمان ققنوس - دانلود رمان های مختلف از سایت بزرگ رمان خوان ها

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*