رمان دیگه میرم

رمان دیگه میرم

دانلود رمان دیگه میرم

 

اکثر داستانای عاشقانه از روز اول دانشگاه یا روزی که جواب کنکور میاد شروع میشن اما داستان من از روز اخر دانشگاه شروع شد……………

 

 

نام رمان : رمان دیگه میرم

نویسنده : مینا

طراحی و صفحه آرایی : سایت رمانکده – مائده

تعداد صفحات : 380 صفحه

ژانر : رمان عاشقانه

تاریخ : ……………

دانلود رمان دیگه میرم

 

قسمتی از رمان :

 

چه میدونستم … چه میدونستم عمه هات واسه یبارم شده دارن درباره یه نفر راست
میگن فکر کردم همونجور که پشت همه حتی خودم به دروغ بد میگن درباره این میمون
خانم هم دروغ میگن … گفتم مگه میشه مادر پسر به این خوبی و اقایی به همون بدی که
عمه هات میگن باشه …اشتباه کردم دخترم بدبخت کردم … خدایا چیکار کنم .. . چجور ی
دخترم نجات بدم … خدایا خودت یه راه پیش روم بذار …. خدا خدا
دوباره من رو مخاطب قرار داد و گفت
. همین االن طالق بگیری و بشی دختر مطلقه بهتر اینه که دوسال دیگه بچه بغل بیای بگی
مامان حق با تو بود اشتباه کردم
. مامان من اشتباه نکردم … اراد دوست دارم … اون مرد خوبیه اروم و مهربونه مهم تر از
همه اینکه منو دوسداره

 

 

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

 

دانلود رمان

قسمت دیگر از داستان

رمان دیگه میرم

 

بخاطر اینکه نذارم بهارک مثل پسرای تازه به بلوغ رسیده با پشت لب سبز سر کالس بره و
مورد تمسخر قرار بگیره دیر به کالس رسیدم و مجبور شدم ردیف اخر پشت سر یه پسر
قدبلند با موهای لخت بلند مشکی بشینم و محکوم بشم به اینکه تا اخر کالس استاد نبینم
و تنها منظره وبروم باال زدن موهای اقا از روی صورتش هر پنج ثانیه یبار باشه و جوری این
صحنه حرصم داد که دست اخر از روی لج بعد از اتمام کالس دقیق زمانی که میخواستم
کالس ترک کنم جسارت پیدا کنم به یه پسر غریبه که تو عمرم ندیده بودمش بگم
. یا موهاتو کوتاه کن یا مثل دخترا یه تل بزن کالفم کردی اح
بیشتر نموندم که شاهد هاج و واج نگاه کردنش به خودم باشم و راهم کشیدم و برای
رسیدن به کالس بعدیم رفتم
کالس بعدی زبان عمومی بود که تو دانشکده انسانی تشکیل میشد نمیدونم سنگینی
نگاهش حس کردم یا چی که برای یه لحظه برگشتم و پشت سرم نگاه کردم و دیدم همراه
چندتا پسر دیگه با یه لبخند که اون موقع ازش ترسیدم و بعد دیوانه وار شیفته اش شدم
داره تعقیبم میکنه

 

 

دانلود رمان دیگه میرم       با فرمت پی دی اف

 

 

منبع : سایت رمانکده

 

دانلود رمان انتخاب من

رمان انتخاب من

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. رمان نم نم بارون - دانلود رمان های مختلف از سایت بزرگ رمان خوان ها

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*