رمان دیونه بازی

رمان دیونه بازی

دانلود رمان دیونه بازی

 

دو تا اکیپ که تو دانشگاه سایه هم دیگه رو با تیر می‌زنن، وای از دست مانیای شیطون، یک دانشگاه از دستش گله می‌کنن!
کی باورش میشه مهسان خانم و باوقار و آروم قصهء ما دوست این خانم بازیگوش باشه؟
حالا بریم سراغه کیا؟! اگه گفتی؟ نمی‌دونی! خب برو رمان رو بخون بدونی.

 

نام رمان : رمان دیونه بازی

نویسنده : بانوی احساس

طراحی و صفحه آرایی : سایت رمانکده – nastaran.gh

تعداد صفحات : 131 صفحه

ژانر : عاشقانه

تاریخ : ……….

دانلود رمان دیونه بازی

قسمتی از رمان :

با خست گی خودم رو روی مبل پرت کردم و کوله پشتی مشکیم رو هم گذاشتم روی مبل کناریم .
بعد از اینکه چند دقیقه دراز کشیدم و خستگیم در شد بلند شدم، کولم رو با هدیه سپهر رو برداشتم و به سمت اتاقم رفتم لباسام
و عوض کردم و رفتم پایین !
کسی خونه نبود؛ جون میداد واسه فیلم ترسناک دیدن رفتم آشپزخونه از کابینتا چیپس و پفک برداشتم خالی کردم تو یک
کاسه ی خیلی بزرگ !
فیلم رو گذاشتم و روی کاناپه نشستم در حالی که پفک و چیپس میخوردم فیلمو هم نگاه میکردم .
یک جای فیلم کوسه پای زنه رو گرفت پاشو خورد و بعد دست دیگه اش رو بعدشم کلی خونه پاشید و دریا قرمز شد!
هوا تاریک شده بود فیلم به جای ترسناکش رسیده بود اونایی که از دریا فرار کردن رسیدن به یک خونه جن زده؛ یک دفعه یک
نفر موهای دختره رو گرفت و کشید، بعدش دیگه صدای دختره نیاومد !

 

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

دانلود رمان

قسمت دیگر از داستان

دانلود رمان دیونه بازی

 

باهم سوار ماشینم شدیم و به راه افتادیم بعداز دو ساعت رسیدیم ماشین رو پارک کردم و پیاده شدیم !
صدای موزیک از حیاط پشتیشون می اومد با مهسان رفتیم پشت حیاط، جلوی در مانتو شالمون رو به مستخدم دادیم!
من یک پیرهن و شلوار یاسی–سفید پوشیده بودم.
امروز برعکس همیشه یک تیپ دخترونه زدم، نمیخواستم اونجا مورد تمسخر خیلیا قرار بگیرم که قصدشون تخریب منه !
آرسام و ارمیا رو دیدم سر یک میز نشسته بودن طبق معمول میلونبوندن ؛ به سمتشون رفتیم که آرسام و ارمیا چشمشون به ما
که افتاد باهم سوتی کشیدن و گفتن :
-اولالا!کی میره این همه راه رو ؟

 

 

 

دانلود رمان دیونه بازی با فرمت پی دی اف

 

 

 

منبع : سایت رمانکده

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*