رمان تنهایی دالیا

رمان تنهایی دالیا

دانلود رمان تنهایی دالیا

دخترى همانند من وتو، که با هزار امید و ارزو، دل به مردى می بندد وبه امید ساختن یك خانه، همراهش می شود اما انچه که انتظارش را می کشد.، ویرانه اى بیش نیست……..

 

نام رمان : رمان تنهایی دالیا

نویسنده : سمانه امینیان

ویراستار:مریم شاه پسندی

تعداد صفحات : 288 صفحه

ژانر : رمان عاشقانه

تاریخ : 1396

دانلود رمان تنهایی دالیا

قسمتی از رمان :

واقعاً ان ها براى چه تالش میكردند؟! براى عزیزى که خود، عزیز به خاك سپرده بود وبراى ادامه زندگیش،دیگر بهانه اى نداشت. البته، بهانه ى دیگر، بى دعوت آمده بود و، هیچكس جز من، از آن خبر نداشت.

هرچندمن این بهانه را، با دست هاى خود، از بین می بردم؛ ولی نمی گذاشتم نطفه اى دیگر از آن حیوان، در من رشد کند.اى کاش، این چند هفته هم زودتر تمام شود. دیگر نمی خواهم بیش از این، به گناه الوده نشوم.

برادرم، دستش را روى دستم مى گذارد که صداى سرباز به اعتراض بلند می شود وباعث عقب نشینى او میشود.

به صورت خسته وغمگینش نگاه میكنم. دیگر از آن مرد سرزنده وشاد، خبرى نبود. اوهم ازغم من، شكسته شده بود.

فكرمیكرد که تنها خواهرش ،قاتل شده است ودیگر هیچ! اشك هایش بند نمى امد وبا همان بغض وگریه گفت:….

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

دانلود رمان

قسمت دیگر از داستان

رمان تنهایی دالیا

دیگر توان ایستادن نداشتم . روی زانوهایم نشستم واو با پوزخندى بر لب ترکم کرد وبه سمت رستوران رفت. خدایا خسته شدم از قضاوت بقیه.ددلم شكسته از همه ى تهمت ها . چرا دیگه هوام رو ندارى ؟

چیكار کردم که تو این ده سال، روت رو از من برگرداندى ؟!بس نبود ؟بس نبود داغ بهارم ر و روی دلم گذاشتى؟ بس نبود من روبا عذاب وجدانم تنها گذاشتى؟بس نبود انقدر تحقیر شدن؟؟

خسته شدم از این دنیاى نامرد وبى معرفتت. خسته شدم از بس صدات کردم اما جواب نگرفتم . بسه دیگه؛ بریدم .خسته شدم !

 

دانلود رمان تنهایی دالیا       با فرمت پی دی اف

 

منبع : سایت نود و هشتیا

 

دانلود رمان آدم و حوا

دانلود رمان آدم و حوا

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*