رمان بر خاک احساس قدم میگذارم

رمان بر خاک احساس قدم میگذارم

دانلود رمان بر خاک احساس قدم میگذارم

 

 

بعضی وقتا، بعضی جاها، تو یه برهه زمانی اتفاقاتی میافته که میتونه یه زندگی رو عوض کنه، یه احساس رو ، یه آرزو رو، یه آینده رو …….

 

نام رمان : رمان بر خاک احساس قدم میگذارم

نویسنده : فرنوش گل محمدی

طراحی و صفحه آرایی : سایت رمانکده

تعداد صفحات : 511 صفحه

ژانر : رمان عاشقانه

تاریخ : …….

دانلود رمان بر خاک احساس قدم میگذارم

 

قسمتی از رمان :

 

اول صبح نرسیده کم مونده بود بیاد دو تا کتک ازش نوش جان کنم..پسره لندهور..واسه
مرض با هم بگیره من از دستش راحت شم..میگم به روح ننه ی ننه بزرگم ازش خبر
ندارم..واسه من صداشو میندازه رو سرش مگه میشه تو ازش خبر نداشته باشی..همه
برگشتن سمتمون انگار دارن فیلم سینمایی نگاه میکنن..به جان خودم این عاشق
نیست..روانیه..تیمارستانیه..ا ز عشق زیاد توی ملنگ چل میزنه!پاشو بیا ببین این عاشق
سینه چاکت چه به روزم اورده..وسط کالس عاطفی زر زر اس میده به توی االغ زنگ
بزنم..گفتم به من ربطی نداره..دیوانه ی روانی مثل خال از کالس زد بیرون..همه مونده
بودن این امروز چه مرگشه..ای الهی سقط بشی که هرچی میکشم از دست تو میکشم..ا

 

 

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

 

دانلود رمان

قسمت دیگر از داستان

رمان بر خاک احساس قدم میگذارم

 

خاطر من همه این بالها سرش اومد.. به خاطر من داشت میمرد،اگه بالیی سرش می اومد
و همه رو تنها میذاشت تا عمر داشتم خودمو نمیبخشیدم،چون مقصر همشون خودم
بودم..این یه هفته داشتم دیوونه می شدم!از عذاب وجدان اینکه فقط به خاطر وجود من
این همه بهش سخت گذشت! شب اخر وقتی به همه اینا فکر کردم و خودمو تو محور این
ماجرا دیدم فقط خواستم برگرده تا پامو همیشه از زندگیش برون بکشم!
تا خواستن حرف بزنن تلخندی زدم و گفتم:
-دیدین؟همه اش حقیقت بود..! برگشت و داره زندگی میکنه ..باید هم زندگی کنه ولی از
اینجا به بعد رو بدون من!

 

 

دانلود رمان بر خاک احساس قدم میگذارم       با فرمت پی دی اف

 

 

منبع : سایت رمانکده

 

دانلود رمان نم نم بارون

رمان نم نم بارون

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. رمان هستی - دانلود رمان های مختلف از سایت بزرگ رمان خوان ها

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*