رمان باران عشق

رمان باران عشق

دانلود رمان باران عشق

 

وقتی این دلم به عشق تو می تپه چطوری اون رو نادیده بگیرم . کاش از من دور نمی شدی کاش روز های گذشته بر می گشت و تو رو در کنارم داشتم …

 

نام رمان : رمان باران عشق

نویسنده : ساحل شعبانی

طراحی و صفحه آرایی : سایت رمانکده

تعداد صفحات : 570 صفحه

ژانر : رمان عاشقانه

تاریخ : خرداد 1398

دانلود رمان باران عشق

قسمتی از رمان :

کلید تو در چرخوندم، وارد خونه شدم یه نگاه به خونه نقلی پنجاه متریم انداختم؛ رو مبل نشستم خسته تر از
همیشه بودم و کلاس های که امروز داشتم من از پا در آورده بود؛ با این حال راضی بودم که تونستم تو تهران خونه
بگیرم و دور از پدر و مادرم اینجا مشغول به درس بشم. یادمه اون روزا اونارو با چه مصیب تی راضی کردم که
دخترشون از تب ریز به ا ینجا بیاد چند سالی ا ینجا دور از چشمشون زند گی کنه.

 

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

دانلود رمان

قسمت دیگر از داستان

رمان باران عشق

 

ناخداگاه پوزخند زدم، نگران! اونم مادرم. کسی که فقط به خاطر یه رسوم مسخره داشت دختره اش نابود می کرد
مگه می تونست نگرانم باشه. هر جا که بودم بهتر از اون جهنمی بودش که برام ساخته بودند. خیلی دلم می خواست
این حرف ها رو به روش بزنم ولی غیر ممکن بود و شاید من جرات بیانش نداشتم

این گفتم تلفن روش قطع کردم رو مبل نشستم و به اشکام اجازه ی باریدن دادم باورم نمی شد به همین سرعت همه
چی تموم میشه ، از خودم بدم میومد که انقدر سست و ناتوانم که می ذارم در مورد ازدواجم این جوری بی رحمانه
تصمیم بگیرند

اونم متقابلاً بهم لبخند زد با خداحافظی کوتاهی از من دور شد. باورم نمی شد به همین سرعت قبول کنه. اون پایان
نامه برام خیلی مهم بود و تو این غصه گرفتاری یه درد دیگه بهم اضافه شده بود که

الان با لطف استاد شفیعی اون گره از کارم برداشته شده بود.

لبخند به لب از دانشگاه بیرون زدم یه ماشین گرفتم به سمت خونه رفتم بعد از موندن تو ترافیک بالاخره راه باز شد به خونه رسیدم

از ماشین پیاده شدم بعد از حساب کردن وارد خونه شدم با یادآوری
اینکه بابام سه ساعت دیگه میاد دنبالم غم دوباره بر اون شادی کوچیک چیره شد و….

 

 

 

دانلود رمان باران عشق با فرمت پی دی اف

 

 

 

منبع : سایت رمانکده

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*