رمان انتخاب من

رمان انتخاب من

دانلود رمان انتخاب من

 

سرنوشت بازی میکند و ما ادم ها انتخاب وقتی که یه انتخاب میکنیم سرنوشت بازی رو تغییر میده و انتخاب غلط من غلط تر میشه وقتی که نفرت فرمانده هست برای انتخاب های من بازی عوض میشه و عشق جایگزین میشه اما………….

 

 

نام رمان : رمان انتخاب من

نویسنده : مهدیه رزاز پور

طراحی و صفحه آرایی : سایت رمانکده

تعداد صفحات : 195 صفحه

ژانر : رمان عاشقانه

تاریخ : مهر 1395

دانلود رمان انتخاب من

قسمتی از رمان :

 

درگیری او کجا و درگیری من کجا. امروز بداز چندماه باز من و صنم کنار هم داخل یک
ماشین بودیم. این همراه ی بهای سنگینی داشت. باالخره به مقصد رسیدیم ماشین رو تو
پارگینگ پارک کردم و از ماشین پیاده شدیم و به طرف آسانسور رفتیم دکمه شماره 2 رو
فشار دادم اهنگ مالیمی پخش شد این اهنگ رو دوست داشتم آسانسور ایستاد ازش
بیرون امیدیم. به طرف آپارتمان ام رفتم وارد شدم اما صنم مردد بود با صدای آروم
گفت:اجازه ی ورود دارم .
:وقتی خواستی بری اجازه نگرفتی که االن وا سه ورود به خونه ی خودت اجازه میگری.
به طرف آشپزخانه رفتم قهوه ساز رو روشن کردم قهوه ی محبوبمو داخل دستگاه ریختم

 

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

 

دانلود رمان

قسمت دیگر از داستان

رمان انتخاب من

به سمت خونه راه افتادم.من با حاله صمیمی بود دختر خوب و بامزه ی بود تو این چند ماه
فقط با حاله ارتباط داشتم. رسیدم خونه اول به اتاق عمه سر زدم هنوز خواب بود بد رفتم
اتاقم لباسامو عوض کردم به خودم تو اینه نگاه کردم دختر زشتی نبودم موهای قهوه ی
سوختی داشتم بچه که بودم موهام روشن تر بودن چشمام هم قهوه ی سوخته بودن همه
ی ماها چشم تیره بودیم فقط عمه مهدیه مثل مامانش چشم عسلی بود. روی رد پیشونی
ام دست کشیدم.
یاد تابستون 2سال پیش افتادم که با ماهور دعوام شد
: ماهور عروسکمو بده
ماهور: اخه اینم شد عروسک، چقدر زشته فکر کنم سرشو بکنم خوشگلتر بشه
: وحشی نکن عروسکم گناه داره پسش بده

 

 

 

 

دانلود رمان انتخاب من       با فرمت پی دی اف

 

 

منبع : سایت رمانکده

 

دانلود رمان تلخی بی پایان

دانلود رمان تلخی بی پایان

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. رمان دیگه میرم - دانلود رمان های مختلف از سایت بزرگ رمان خوان ها

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*