رمان آنالیزگر زندگیم

رمان آنالیزگر زندگیم

دانلود رمان آنالیزگر زندگیم

 

خلاصه:همه چیز از یه کینه قدیمیه…کینه ای که به اشتباه توی قلب یه آدم نزدیک که مثل برادر میشه براش جا خوش
کرده…داستان ۴تا دختر و ۵ تا پسر.دخترای شیطونی که با ورود اتفاقی 4 تا آدم،حسابی همه چیز عوض میشه……..

 

نام رمان : رمان آنالیزگر زندگیم

نویسنده : بیتا امینی

طراحی و صفحه آرایی : سایت رمانکده – سایه

تعداد صفحات : 52 صفحه

ژانر : رمان عاشقانه

تاریخ : ……….

دانلود رمان آنالیزگر زندگیم

قسمتی از رمان :

به لباسام نگاه کردم.مانتو مشکی.شلوار مشکی جین.مقنعه مشکی.کیف لیم.باشنیدن صدای بوق ماشین الناز خدافظی کردم و
پریدم پایین.-

سلام،خوبی؟خوبم،بدو که دیرمون شده.الناز:سلام صبح تو هم بخیر.گاز داد.به دانشگاه نگاه کردم.پریدیم پایین.-طناز
و مروارید کجان؟

الناز محکم مچمو گرفت و کشید:با هم میان،اونا خونه هاشون به هم نزدیک ترن.کلاس رو پیدا کردیم و رفتیم
نشستم بغلم الناز نشسته بود و اون سمتم جا برای اون دوتا گرفته بودیم.

نگران مروارید و طناز بودم.نکنه خوابشون برده.دلم طاقت نیاورد به مروارید زنگ زدم.مُری)مخفف مروارید(:بله؟-بله و بلا،کدوم گو ری هستی؟

 

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

دانلود رمان

قسمت دیگر از داستان

دانلود رمان آنالیزگر زندگیم

 

زبونی دراز کرد.کلاس رسمن شروع شده بود و استاد داشت قوانین رو میگفت این کلاسمون حدودا ۲ساعت و ۲۰ دقیقه طول
میکشید.ساعت ۹:۳۰ بود که چهارتامون پریدیم بیرون.ا لی:اییی خدا عجب استاد مزخرفی اینم استاد بود انداختی تو دامن ما؟ یه
استاد جوون بنداز مخش کن یم چندتا ۲۰ ت وی کارنامممون باشه.-آها ببخشی د ا ستاد شما چطور ی میخوای از این استاد جوونه
نمره بگیرید.الی یکم فکر کرد.نگاهش به سلف برخورد:فعلا که شکم مقام اول رو اورده فری جونم.دستشو انداخت رو شونم و با
خنده رفتیم طرف سلف و روی میز ۴ نفره نشستیم.بیشتر میزا جمع پسرونه بود.البته این طبیعی بود چون فقط ما چهارتا دیوونه
میایم اینجا ریاضی بخونیم بابام روی این موضوع خیلی تاکید داشت و نگرانم بود ولی وقتی فهمید محمدسام)پسر عموم(هم توی
این دانشگاست خیالش راحت شد و اجازه داد برم کنکور بدم برای ریاضی.خبرمرگش معلوم نیس کدوم گوریه

 

 

 

 

 

 

دانلود رمان آنالیزگر زندگیم با فرمت پی دی اف

 

 

 

منبع : سایت رمانکده

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*