رمان آسمان آبی دلم

رمان آسمان آبی دلم

دانلود رمان آسمان آبی دلم

داستان رمان آسمان آبی دلم درباره ی دختر خود ساخته ای است به نام ریحانه رفیعی؛ که بعد از مرگ مادرش، درگیر مشکلات زیادی می شود……

 

نام رمان : رمان آسمان آبی دلم

نویسنده : رها

طراحی و صفحه آرایی : سایت رمانکده

تعداد صفحات : 707 صفحه

ژانر : رمان عاشقانه

تاریخ : 1397/03/27

دانلود رمان آسمان آبی دلم

قسمتی از رمان :

 

به سمت گوشيم رفتم و باهاش تماس گرفتم. اونم گفت که تو راهه و تقریبا نزدیك تهران. این یعنی وقت کمی برای
جمع کردن این بازار شام داشتم. گوشی رو روی اپن گذاشتم و بعد از پوشيدن لباس راحتی شروع به تميز کاری
کردم.
نيم ساعت گذشت. خونه تميز شده بود و تصميم داشتم برای شام برای خاله کوکوی سبزی درست کنم. به حموم
رفتم و بعد از یه دوش حسابی از حموم دل کندم. جلوی اینه ایستادم.
موهای تقریبا بلندی داشتم. تا ارنجم ميرسيد. موهایی موج دار و خرمایی. صورتم گرد بود و ترکيب قشنگی داشت.
از قيافم راضی بودم. همين که زشت نبودم بس بود. توی صورتم چشمام زیبا ترین عضو بود. چشمای عسلی درشت
با موژه های بلند و پر. بينيم خوب بود و لبامم به صورتم ميومد. کال از بچگيم زیر نقش بودم. از نگاه کردن به صورتم

 

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

 

دانلود رمان

قسمت دیگر از داستان

رمان آسمان آبی دلم

 

-واال چی بگم اقای رستگار، من خودم هم از این وصلت راضی هستم و برای خوشبختی و عاقبت بخيری هر
جفتشون دعا ميكنم. اول قبل از نظر من، نظر و حرف ریحانه مهمه. باالخره زندگی خودشه و من اینجا فقط نقش
خالش رو دارم. درباره نشون کردن ریحانه من مشكلی ندارم و راضی ام و برای صيغه هم اگر مدتش زیاد نميشه،
حرفی نيست.
محمداقا سری تكون داد و رو به من با لبخند مهربونش گفت:
-خب دخترم…شما چی؟
نفس عميقی کشيدم و گفتم:

 

 

دانلود رمان آسمان آبی دلم       با فرمت پی دی اف

 

 

منبع : سایت رمانکده

دانلود رمان غرور شکستم در مقابل غرورت

رمان غرور شکستم در مقابل غرورت

 

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. رمان دخترک - دانلود رمان های مختلف از سایت بزرگ رمان خوان ها

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*