رمان آرزوی عشق

رمان آرزوی عشق

دانلود رمان آرزوی عشق

 

 هوا رو به تاریکی بود،اتوبوس شلوغ بود،همه ی صندلی ها پر بودند و افراد زیادی هم ایستاده بودند.منم جلوی درش ایستاده بودمو میله ی زرد رنگو محکم توی دستم گرفته بودم……..

 

نام رمان : رمان آرزوی عشق

نویسنده : بلوط

طراحی و صفحه آرایی : سایت رمانکده

تعداد صفحات : 155 صفحه

ژانر : رمان عاشقانه

تاریخ : فروردین 1396

دانلود رمان آرزوی عشق

 

قسمتی از رمان :

 

روی تخت به بالش تکیه داده بودمو زانو هامو زیر ملافه ی سفید بیمارستان خم کرده بودم.آراد
کنارم روی صندلی نشسته بود و دستشو زیر چونش گذاشته بود و خیره شده بود به من.یکم
خومو جا به جا کردم و پرسشگرانه به صورتش نگاه کردم.نگاه مستقیممو که دید لبخند کمرنگی
زد یک دفعه انگار چیزی یادش اومده باشه از جا پرید و با کف دست به پیشونیش زد._حواسم
نبود که نهار نخوردی لابد باید گرسنه باشی.نگاهی به ساعت مچی لاکچریش انداخت_بلهههه
ساعت سهه…راست هم میگفت شکمم قاروقور میکردولی نمیدونم چرا دروغ گفتم._نه گرسنه
نیستم حالا رسیدیم خونه یه چیزی میخورم.سرمم تموم شد پرستار وارد اتاق شد و از دستم
کشیدش.

 

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

 

دانلود رمان

قسمت دیگر از داستان

رمان آرزوی عشق

 

مرگ!مردم جز در مواقع یاس و نا امیدی و خطر از آن یاد نمیکنند در صورتیکه همچون شمعی
همیشه و در همه جا. با ما همراهی میکند و جز قدمی کوتاه با ما فاصله ندارد؛کافیست که انسان
سرش را برگرداند و آن را بشناسد…کافیست انسان آهسته قدم کند تا او جلو بیوفتد؛مرگ یک
فرشته ی سیاه،یک عامل مرموز…من میتوانم به کوچه های آشنا برم،میدانم که او همراهم
است.آنوقت یک قدم آهسته…و کار تمام است…
پایان
دستمو جلوی دهنم گرفته بودم تا صدای هق هقم به گوش مامان نرسه،بی صدا اشک هام
میومدند.قلبم داشت آتیش میگرفت.گلوم از شدت بغض درد گرفته بود.حس میکردم تموم
قسمت های بدنم فلج شده اما قلبم همچنان میتپید.
هوای سرد به اشک های داغم میخورد.کتابو بستم…آخه چرا ماتیسن)نویسنده ی کتاب پر(
اینقدر غمگین مینویسه آخه مگه دل نداره؟

 

 

دانلود رمان آرزوی عشق       با فرمت پی دی اف

 

 

منبع : سایت رمانکده

 

دانلود رمان هستی

رمان هستی

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. رمان الفبای دوست داشتن - دانلود رمان های مختلف از سایت بزرگ رمان خوان ها

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*