دانلود رمان عشق یعنی تو

دانلود رمان عشق یعنی تو

رمان عشق یعنی تو

 

 

وقتی احساسات عوض شوند،زندگی تباه می شود،نگاه ها عوض می شود،دنیایی به هم می ریزد و آدم ها هم… امان از این تغییر ناگهانی آدم ها…

 

نام رمان : رمان عشق یعنی تو

نویسنده : فاطمه پور احمد

طراحی و صفحه آرایی : سایت رمانکده -asayesh_15

تعداد صفحات : 288 صفحه

ژانر : رمان عاشقانه

تاریخ : …………

رمان عشق یعنی تو

 

قسمتی از رمان :

 

ون هم که از خدا خواسته:وای گل گفتی،پاشو بریم.
با دستم برگه هارو کنار زدم و به طرف سرویس بهداشتی رفتم.
شیر آب و باز کردم و آبی به صورتم زدم.
تو آینه نگاهی به چشم های عسلی بی حالم کردم.
چی باعث شده یک روزه برق این چشم ها بره؟
من چمه؟ چرا اینطوری شدم؟
از سرویس بهداشتی که بیرون اومدم،مستقیم به سمت کمد رفتم.
بی حوصله لباسی تنم کردم و از اتاق خارج شدم.
از روی پله های قهوه ای رنگ براق پایین اومدم و رو اولین پله نشستم.
صدای سامیار توجهم و جلب کرد:آوید حواست این جا باشه،بعدا هم می تونی فوتبال ببینی.
آوید معترض گفت:عه سامی ساکت شو ببینم این پسره گل و میزنه یانه؟د.ی.و.ث بزن تو دروازه دیگه،خاک تو
سرت!

 

 

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

 

دانلود رمان

قسمت دیگر از داستان

رمان عشق یعنی تو

 

با تعجب برگشتم که داداشمو دیدم،حاال من هی تقال میکردم،اون محکم میکشیدم.
آخر برد پشت یه درختی و انگار داشت خودشو کنترل میکرد:ساینا میشه یه توضیح مختصر به من بدی این جا چه
خبره؟
از ترس چشمام و بستم و تند تند شروع کردم به حرف زدن:داداش غلط کردم،داداش ببخشید،به خدا همین که
سوار اون کوفتی شدم،حالم بد شد و داشتم از حال می رفتم که لباس پسره رو گرفتم؛بعدم که بیدار شدم این طوری
شد.
داداش خب اون پسره یه کاری کرد باید جوابشم میدادم دیگه،وگرنه پرو می شد!
اول یکی از چشمامو باز کردم ببینم همه چی امن و امانه یا نه؟
یهو با قیافه سرخ سامیار روبرو شدم.
از ترس این که دوباره دعوامون بشه،پا تند کردم و فرار کردم.
همین که چند قدم رفتم،با یه چیز خیلی سفت برخورد کردم.
بی اختیار گفتم:آخ!

 

 

دانلود رمان عشق یعنی تو       با فرمت پی دی اف

 

 

منبع : سایت رمانکده

 

دانلود رمان بودنت را دوست دارم

دانلود رمان بودنت رو دوست دارم

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. رمان مجنون گناهکار - دانلود رمان های مختلف از سایت رمان خوان ها

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*