دانلود رمان شیرینی شیدایی

دانلود رمان شیرینی شیدایی

رمان شیرینی شیدایی

 

 

گاهی وقتا توی زندگی شکست میخوری اما این شکست به معنای تمام شدن همه چیز نیست ….. گاهی اوقات بعد از شکست شما بلند میشید و قوی تر میشید و …….

 

نام رمان : رمان شیرینی شیدایی

نویسنده : بهارک مقدم

طراحی و صفحه آرایی : سایت رمانکده

تعداد صفحات : 1422 صفحه

ژانر : رمان عاشقانه

تاریخ : 1393/03/07

رمان شیرینی شیدایی

قسمتی از رمان :

 

حالا بهتر می تونستم بچه ها رو ببینم.دخترهایی که با شادی تمام بدنشون گوش شده بود واسه شنیدن قصه ای که
من زیاد بهش توجهی نداشتم.
چشمم میون بچه ها می گشت و گذرا آنالیزشون می کرد.با دیدن لبخند هایشون لبخند محوی روی لبم
نشست.چشمم رو بستم و دستم رو گذاشتم روی شکمم.یعنی می شه بچه ی من هم دختر باشه؟یه دختر خوشگل
که وقتی بزرگ شد موهاش رو دوگوشی ببندم و پیرهن خوشگل تنش کنم.
با صدای همهمه ای که دور و برم حس کردم چشمم رو باز کردم و از اون فکر شیرین بیرون اومدم.بچه ها بلند شده
بودن و داشتن می رفتن.من هم بلند شدم.از سالن رفتم بیرون.ارمیا کناری ایستاده بود و کلی بچه دور و برش رو
گرفته بودن.با سرخوشی می خندید و کوچولو هاشون رو بغل می کرد.جلوتر رفتم و دست به سینه بهشون خیره
شدم.

 

 

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

 

دانلود رمان

قسمت دیگر از داستان

رمان شیرینی شیدایی

 

آخه من االن برم چی بگم به این دختره؟نیاوردیش خودتم نیا.انگار می ترسم ازشون.ولی…انگار یکم زیاده روی
کردم.نمی خواستم بچه ها رو ناراحت کنم.می دونم ساورینا می خواست یه چیزی بهم بگه.تو چشم هاش میخوندم.به
هر حال دوستشه دیگه…اینم این دوتا که جونشون به هم بسته است.
کجا رفته حاال؟دختره ی لوس و ننر…تمام محوطه رستوران رو گشتم.از رستوران هم بیرون رفتم و یه نگاهی انداختم
اما این دور وبر نبود.دوباره برگشتم داخل رستوران اونقدر دیوونه نیست که خیلی دوربشه.
صدای رودخونه باعث شد برم اونطرف.راه پله ی چوبی قشنگی به پایین می خورد.پایین هم چندتا تخت بود و فضای
قشنگی داشت.فقط یکم سردتر بود.یه چندتا پسر جلوتر از من رفتن پایین.منم به یکیشون خوردم و با چشم دنبال
روشنا می گشتم.

 

 

 

دانلود رمان شیرینی شیدایی       با فرمت پی دی اف

 

 

منبع : سایت رمانکده

 

رمان ربه کا

رمان ربه کا

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. دانلود رمان رز سرخ - دانلود رمان های مختلف از سایت بزرگ رمان خوان ها

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*