دانلود رمان زیر باران

دانلود رمان زیر باران

رمان زیر باران

رمان درباره ی یه دختر احساساتی و یه پسر مغرور ……… تقابل دو آدم متفاوت …. شروع عشق ………. شروع دلدادگی ……..داستان عاشقانه ای از جنس شیدایی ……..

 

نام رمان : رمان زیر باران

نویسنده : زهرا ارجمندنیا

طراحی و صفحه آرایی : سایت رمانکده

تعداد صفحات : 554 صفحه

ژانر : رمان عاشقانه

تاریخ : ………..

رمان زیر باران

قسمتی از رمان :

 

اهمیتی به نگاه متعجب هم کالسیام ندادم و خیلی خونسرد به سمت کیمیا و بهار و غزل که طبق معمول یه صندلی
خالی بینشون برای من نگه داشته بودن رفتم
خواستم جواب سوال چرا دیر کردی کیمیا رو بدم که استاد کریمی وارد و جو کالس به طرز عجیبی ساکت شد
از اون استادای سخت گیر دانشگاه بود که سر کالسش نمی شد تکون خورد اول کالس یه حضور غیاب کلی میکرد و
بعد یه سره تا پایان تایم کالس درس میداد ولی خداییش بار علمیش به قدری زیاد بود که ما هم اعتراضی نمیکردیم
طبق معمول حضور غیاب توسط استاد انجام شد و بعدش شروع به تدریس
منو و دوستام هم با توجه کامل حواسمون و معطوف درس کردیم

 

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

 

دانلود رمان

قسمت دیگر از داستان

رمان زیر باران

 

تکیه داد به دیوار پشت سرش و خیره ی من شد و منم با تمام وجودم نگاهش کردم و از باال تا پایین شکه شده
اسکن کردمش بهار که اوضاع رو اینطور دید با اجازه ای گفت و از اتاق رفت بیرون
در که پشت سرش بسته شد من بدون توجه به حال خرابم از رو تخت بلند شدم و دویدم سمتش
اونم به سمتم اومد و محکم بغلم کرد انگار که بخواد منو تو خودش حل کنه
سرمو قایم کردم تو سینش و با حرکت منظم قفسه سینش آرامش به دلم سرازیر شد
اونم سرشو الی موهام فرو کرد و نفسای عمیق کشید و بعد دستاشو انداخت زیر زانوم و بلندم کرد و رو تخت قرارم
داد
دلتنگ و نگران خیره ی سیاهی قیر گونه ی چشماش شدم ٬ اونم جزء به جزء چهرمو رصد میکرد تا مطمئن شه خوبم
و هردو همزمان لب باز کردیم: خوبی؟؟

 

 

 

دانلود رمان زیر باران       با فرمت پی دی اف

 

 

منبع : سایت رمانکده

 

دانلود رمان فردا بدون من

دانلود رمان فردا بدون من

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. رمان افسون سبز - معرفی ، دانلود ، خرید انواع رمان های مختلف از سایت رمان خوان ها

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*