دانلود رمان دوران

دانلود رمان دوران

رمان دوران

 

چیزی از دوران می دونی؟ می دونی چقدر دوران داریم؟ چند نوع و چه تعداد؟ تا به حال وجودش رو در زندگیت
دیدی؟

 

نام رمان : رمان دوران

نویسنده : عطیه جبلی

طراحی و صفحه آرایی : سایت رمانکده

تعداد صفحات : 150 صفحه

ژانر : رمان عاشقانه

تاریخ : ……..

رمان دوران

قسمتی از رمان :

سوییچ رو دورِ دستم چرخوندم و از پله ها تند تند بالا رفتم.به درِ چوبیِ تیره یِ خونه که نزدیک می شدم،
صدایِ اذان هم بیشتر به گوش می رسید و بهترین اتفاق بود!
آخرین افطارِ ماهِ رمضان بود و هم خوشحال بودم از اینکه قراره معده گرسنه ام دلی از عزا در بیاره و هم
غمگین که ماهِ مبارک به اتمام رسیده!
تا هجده، نوزده سالگیم، روزه نمی گرفتم، ولی ماه رمضان رو دوست داشتم!
نمی دونم چی شد که سرِ عقل اومدم و روزه بگیر هم شدم و…علاقه امم به ماهِ رمضان صد برابر شد!

 

 

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

دانلود رمان

قسمت دیگر از داستان

دانلود رمان دوران

 

رویِ مبلِ تک نفره، کنارِ پنجره قدی که جلوش میزعسلیِ کوچکی بود و روش، گلدانِ حاویِ گلی که برایِ
مامان خریده بودم قرار داشت!
از فاصله چند متری به گیسو ای نگاه می کردم که روی مبلِ بینِ مامانم و مامانش نشسته بود و به فرش خیره
شده بود.
صحبت از هر مبحث و موضوعی بود و من به جایِ گوش دادن به حرف ها، به گیسو نگاه می کردم.
سرهمیِ مشکی رنگی که شلوارِ دمپا ای داشت رو به تن کرده بود با کتِ جلوبازی به رنگِ زرشکی. شال و
روفرشی که پوشیده بود هم مشابه هم و هم طرح بودن.
موهاش رو فر کرده بود و کمی از فرِ موهاش از زیرِ شالش بیرون زده بود.
با شنیدنِ اسمم از زبانِ بابا، به سمتش چرخیدم.

 

 

 

 

 

 

دانلود رمان دوران با فرمت پی دی اف

 

 

 

منبع : سایت رمانکده

………………………

 

دانلود رمان نیاز عاشقی

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*