دانلود رمان تلخی بی پایان

دانلود رمان تلخی بی پایان

رمان تلخی بی پایان

 

خیلی سخته
ادای محکم بودن و در بیاری
وقتی تو خودت فرو ریختی
خیلی سخته
به اجبار لبخند بزنی
وقتی تو قلبت گریه می کنی
خیلی سخته

همه به خوشبختیت حسرت بخورن
وقتی خودت می دونی کم آوردی
خیلی سخته
همه فکر کنن تو خوابی
اما کل شب با بالشتت حرف بزنی و گریه کنی
خیلی سخته
زندگی کنی
ولی خیلی وقت باشه که، واسه خودت مرده باشی…

 

نام رمان : رمان تلخی بی پایان

نویسنده : فاطمه احمدی

طراحی و صفحه آرایی : سایت رمانکده

تعداد صفحات : 184 صفحه

ژانر : رمان عاشقانه

تاریخ : مهر 1397

رمان تلخی بی پایان

 

قسمتی از رمان :

 

صورتم از اشک و قطرات بارون خیس بود. از کنار پارکی رد می شدم که صدای خنده و حرف زدن چند دختر جوون
توجهم رو جلب کرد که با وجود این بارون شدید و هوای سرد آذر ماه، به پارک اومده بودند و فارغ از تمام دغدغه ها
می خندیدند و شیطنت می کردند.
لبخند تلخی رو لبم شکل گرفت. تا قبل از این اتفاق ها من هم مثل اون ها بودم.
بی توجه به عبور ماشین ها وارد خیابون شدم. باد سردی وزید که تو خودم جمع شدم.
صدای بوق ممتد ماشینی من رو به خودم آورد. خواستم برم کنار اما توان نداشتم و انگار پاهام به زمین چسبیده بود.
وقتی به خودم اومدم که بین زمین و آسمون معلق بودم و بعدش هم به زمین پرتاب شدم.
گرمی خون روی پیشونی ام و درد شدیدی تو کل بدنم احساس کردم و چشم هام بسته شد

 

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

 

دانلود رمان

قسمت دیگر از داستان

رمان تلخی بی پایان

 

از آسانسور خارج شدم و به طرف دری که سمت چپ قرار داشت و تابلویی که کنار در زده بودند و روش نوشته شده
بود: دکتر مهیار توکلی، روانپزشک، رفتم و زنگ رو فشار دادم که چند لحظه بعد در باز شد.
یه سالن متوسط بود که دور تا دورش صندلی بود و سه چهار نفری هم اون جا نشسته بودند.
جلوتر رفتم و به منشی که یه دختر بیست و سه، چهار ساله بود، گفتم: می خوام آقای دکتر رو ببینم.
-وقت قبلی داشتید؟
-نه ولی خودشون در جریان هستند.
گوشی تلفن رو برداشت و بعد از گرفتن شماره ای، گفت: آقای دکتر، یه خانوم اومدن با شما کار دارند.
سری تکون داد و گفت: چشم.
تلفن رو قطع کرد و گفت: بفرمایید.
سری تکون دادم و تقه ای به در قهوه ای رنگ زدم و وارد شدم.
مهیار پشت میز نسبتا بزرگش نشسته بود و سرش تو کامپیوترش بود.

 

 

 

دانلود رمان تلخی بی پایان       با فرمت پی دی اف

 

 

منبع : سایت رمانکده

 

دانلود رمان مجنون گناهکار

رمان مجنون گناهکار

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. رمان انتخاب من - دانلود رمان های مختلف از سایت بزرگ رمان خوان ها

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*