دانلود رمان اسطوره

دانلود رمان اسطوره

دانلود رمان اسطوره

دیدي که سخت نیست، تنها بدون من؟
دیدي که صبح می شود، شب ها بدون من؟
این نبض زندگی
بی وقفه می زند!
فرقی نمی کند
با من، بدون من!
دیروز گرچه سخت
امروز هم گذشت
طوري نمی شود
فردا بدون من

نام رمان : رمان اسطوره

نویسنده :P*E*G*A*H

ناظر : شبنم

ویراستار:samir

تعداد صفحات : 615 صفحه

ژانر :………

تاریخ :خرداد 1393

رمان اسطوره

قسمتی از رمان :

همهمه اوج گرفت. دهانم گس شد. عدسی چشمانم سوخت. گلویم آتش گرفت. خشکی گردنم بیشتر شد، اما سر چرخاندم و
دیدم که ماشین سیاه ایستاد. سیاه بود دیگر، نبود؟ خواستم تحمل کنم، خواستم به چشم ببینم بلکه باورم شود!

خواستم خاطره این ماشین سیاه تا ابد در ذهنم حک شود، اما نتوانستم. درش که باز شد تاب نیاوردم. کامل چرخیدم. پشت سرم را به همان
تکیه گاه کذایی چسباندم. لرزش فکم را حس می کردم.

حالا یا از گریه و بغض و یا از خیسی لباس ها و سرماي فروردین ماه! دستانم را بغل گرفتم و چشم بستم. چشم بستم روي همه زشتی هاي این دنیا، روي این دنیا.
پایان خط … خط پایان! همان که می گویند آخر زندگیست. همان تلخی دردناکی که هیچ کس نمی خواهد باورش کند. همان
سوت دقیقه نود اینجاست! همین جا! درست همین جایی که من ایستاده ام. می دانی چرا؟
چون امروز اسطوره مرد! اسطوره من، مرد من، مرد!

 

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

دانلود رمان

قسمت دیگر از داستان

رمان اسطوره

– چی کار می کنی شاداب؟
گل را به دستش دادم و گفتم:
– هیچی نگین. نگین منم اومدم.
اخم کرد.
– منظورت چیه؟
نزدیک بود بشکنم. نزدیک بود.
– تو رو خدا! نذارین بدونن منم اینجا بودم. خواهش می کنم!
اخمش حجم بیشتري گرفت.
– یعنی چی؟
سعی کردم خودم را در میان مردمی که ایستاده بودند مخفی کنم.
– نمی خوام منو ببینن. خواهش می کنم!
نگاهی به آن طرف سالن شیشه اي کرد، اما تا قبل از این که دوباره سرش را بچرخاند، من گریخته بودم

با بدنی که تمامش می لرزید، پشت ستونی سنگر گرفتم و سر چهار انگشت دست راستم را توي دهانم گذاشتم و زل زدم به در
خروجی ترانزیت. دانیار گاهی اطرافش را نگاه می کرد و گاهی براي آدم هاي آن طرف شیشه دست تکان می داد. بالاخره قید
پیدا کردن مرا زد و برادرش را در آغوش گرفت.

 

دانلود رمان اسطوره       با فرمت پی دی اف

منبع : سایت نود و هشتیا

رمان قرار نبود

 

رمان قرار نبود

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*